weiter
Muranläggningen

SYSTEMLÖSNINGAR FÖR TRANSPORT OCH MONTERING

Broschyr Förfrågan Rimatem erbjuder system som tillämpar en klar princip:
"Från byggpraktiker till byggpraktiker".

Förfrågan

  * Pflichtfelder


  What is 8 x 6


  Broschyr   * Pflichtangaben

   What is 4 + 7   Rimatems praktiska komponenter garanterar dig ett logistiskt förlopp före och efter produktionen av murverket. Det murverk som framställts med HA III eller VA I kan vi med Rimatem-komponenterna transportera och montera billigt, säkert, snabbt och utan krångel. Dra nytta av de komponenter som vi hos Rimatem utarbetat för dig i detalj: Vändanordning för pallar, vario-travers, kran-travers, transportcontainer och riktbalkar.

   VARIO-TRAVERSER

   Intelligenta systemlösningar för transport och monteringe

   Rimatem-variotraversen läggs upp på väggen. Därefter surras väggen fast på vario-traversen med bärband av stål. Även stora väggelement med utskärningar för dörrar blir härigenom mycket stabila. Rimatem-krantraversen är anpassad till vario-traversen, och utgör ett justeringselement vid monteringen.

   TRANSPORTCONTAINER

   Ett effektivt transportsystem, anpassat till byggplatsen.

   Rimatem har konstruerat transportcontaiers som är anpassade till det färdiga murverket, och som är baserade på de BDF-växelflak som används i speditionstrafik. Transportcontainerna har en nyttolast på 24 ton och har en belastningsbredd på 2,20 meter. Därmed kan du t.ex. transportera sex 36,5- väggar med 7 meters längd. En lastvolym som inte kan överträffas.

   Ännu en fördel: Genom den stående transporten skonas inte bara elementen, utan de kan tas ut ur transportcontainern i vilken ordning som helst. Härigenom kan den optimala monteringsföljden hållas. Dvs. man behöver inte börja med att lasta ur det yttersta elementet. Om så önskas kan containerna också levereras som ett avlastningssystem.

   RIKTBALKAR

   Med de exakta och lätthanterliga riktbalkarna från Rimatem kan murverket utan problem anpassas vertikalt på byggplatsen.