weiter
Nyheter

Nyheter

Sten på sten

Spara tid och pengar

Väggarna som tillverkats på så sätt har fördelen att de muras upp i väderskyddade lokaler på fast grund och först transporteras efter att de härdat klart. Detta möjliggör en effektiv produktion av bästa kvalitet som ger Rimatems® kunder en väsentlig marknadsfördel jämfört med tillverkare av konventionellt murade väggar. Beroende på kundernas öskemål erbjuder Rimatem® två olika anläggningssystem. För det första, Rimatem® helautomatisk VA I. Den sköter alla aktuella murningsarbeten. För det andra Rimatem® halvautomatisk HA III och HA IV. De underlättar alla manuella arbeten på flera sätt och gör arbetet enklare och mer effektivt. Med dessa går det lätt att tillverka individuellt utformade väggar och HA IV klarar till och med av murstorlekar upp till 12 x 4 m utan problem. Dessutom går det snabbt och effektivt att mura in specialdelar eftersom maskinoperatören när som helst kan ingripa och påverka produktionen. En annan fördel är att båda anläggningar är kompatibla så att det går att cementera eller sammanfoga murstenar på väggtjocklekar från 11,5 till 49 cm.

Framgång genom kompetens

Rimatem® erbjuder service som innebär mycket mer än bara planering och leverans av väggsystem. Det sydtyska företaget erbjuder sina kunder stöd vid allt från planeringen av förfabricerade murverk till transporten av väggarna. Här arbetar Rimatem® i nära samarbete med byggföretag och betongfabriker och söker ständigt efter effektiva lösningar på de utmaningar som det dagliga arbetet på byggplatser medför. I detta sammanhang har Rimatem® bland annat utvecklat ett särskilt system som väsentligt förenklar transporten av färdiga väggelement och deras montering.

Nytta för tillverkare av förfabricerade väggar

De framgångar som Rimatem® har haft bevisar att kvaliteten på tjänsterna och produkterna uppfyller kundernas önskemål: Rimatem® har framgångsrikt varit verksamt på den mycket konkurrensutsatta internationella byggmarknaden i mer än 20 år. Under denna tid har företaget utvecklats från pionjär till att vara marknadsledande inom området automatiserad murverkstillverkning. Tack vare att vi hela tiden satsar på vidareutveckling och innovationer bidrar vårt företag till kvalitetsförbättringar vid murverkstillverkning och hjälper på så sätt våra kunder att få en ökad orderingång.