weiter
Vårt företag

Rådgivning / Planering

Rimatem erbjuder system som tillämpar en klar princip:
"Från byggpraktiker till byggpraktiker".

KOSTNADER

Meddela oss hörnpelarna för ditt projekt, så ger vi dig ett anbud. Givetvis kan vi också lämna dig alternativa förslag. Eller så ger vi dig ett individuellt introduktionspaket, som innehåller allt, särskilt ett CAD-program, anpassat speciellt för murningsanläggningen, och allt annat, fram till riktbalkar för byggplatsen.

VÅR FACKKUNSKAP HJÄLPER DIG:

Rimatem erbjuder dig inte bara att köpa murningsanläggningar, utan lösningar av alla problem när det gäller färdiga murverk. Från planering och utförande till montering. Våra tjänster omfattar allt, från projektering av nya platser för utförande, till utbildning av monteringsteamet. Även du kan dra nytta av Rimatems erfarenhet sedan 25 år.

RÅDGIVNING

Ring oss, vi erbjuder dig kostnadsfri, inte bindande rådgivning om prestanda för våra murningsanläggningar. När du preciserat dina krav, och när du sett en av våra anläggningar, utarbetar vi omfånget och kostnadsberäkningen. Med vår fackkunskap hittar vi den bästa lösningen för ditt projekt.

Tillsammans med dig besiktigar vi ditt fabriksområde: Var kan murningsanläggningen placeras? Var vore det bäst att placera den? Så här kan vi minimera dina kostnader, och arbeta till din fulla belåtenhet.

PROJEKTPLANERING

Vid planering och utförande av projekt betraktar vi oss som kundens parter. Hit hör också att tidsplaneringen genomförs konsekvent, både i Tyskland och utomlands. Vi håller våra löften, eftersom vi har tillgång till de resurser, som är avgörande för att du ska lyckas med ditt projekt:

Vi kombinerar en ”passionerad” hantverksfilosofi med en mycket modern kontorsorganisation. Härigenom kan vi uppnå perfekta resultat och hålla våra frister.

Genom vår service har du alltid en överblick över hur ditt projekt fortskrider. Dessutom kan vi garantera ett effektivt utförande. Fråga våra kunder!

Kontakta oss, låt oss få ge dig råd, och beställ ytterligare informationsmaterial!

TRETEN SIE MIT UNS IN KONTAKT

Lassen Sie sich beraten und fordern Sie weiteres Informationsmaterial an.
Infomationsmaterial

Infomationsmaterial    * Pflichtangaben

    What is 6 + 7